Råbyggerne er svært konkurransedyktige på leveranse av arkitekt tegnede bygg og fokuserer spesielt på oppføring av bygget som råbygg i tre og betong.

Råbyggerne har bred erfaring og leverer større nybygg til mindre påbygg samt konsulent bistand i prosesser tilknyttet mange typer byggeprosjekt.

Råbyggerne tar seg av hele verdikjeden i byggeprosessen etappevis eller som totalt prosjekt.

Råbyggerne tilbyr veiledning/løsninger for kunden gjennom hele byggeprosessen, fra urørt tomt til sluttbefaring og overtakelse. Vi legger stor vekt på god prosjektering, for å få et vellykket resultat.

Råbyggerne følger de til enhver fastsatte lover og rutiner tilpasset bygge bransjen, og benytter digitale systemer for å følge opp våre byggeoppdrag.

Råbyggerne har Helse Miljø og Sikkerhet (HMS), Kvalitets Sikring (KS) og Human Resources (HR) i fokus.

Råbyggerne gjør også veldig mye mer.

Råbyggerne ønsker deg velkommen til å kontakte oss for videre dialog.